خصوصی قانون اشتغال بیکاری اخبار اجتماعی

خصوصی: قانون اشتغال بیکاری اخبار اجتماعی

پاسخ بهاره رهنما به کنایه‌ روزنامه کیهان

بهاره رهنما منشتر شدن مطلبی در اینستاگرام به انتقادات و کنایه‌ها راجع به غلط های نوشتاری خود در اینترنت پاسخ داد. پاسخ بهاره رهنما به کنایه روزنامه ک..

ادامه مطلب