خصوصی قانون اشتغال بیکاری اخبار اجتماعی

خصوصی: قانون اشتغال بیکاری اخبار اجتماعی

روایت سخنگوی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از استعفای شهردار و جایگزین نجفی

سخنگوی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: در حال حاضر استعفای شهردار پذیرفته نشده، بنابراین هنوز بحث معرفی جایگزین مطرح نیست  ر..

ادامه مطلب

آخرین ساعات مرگ‌بار سانچی

تا ۲۴ ساعت اول منطقی و قابل پذیرش بود که کار مهار آتش را شروع نکرده باشند تا تجهیزات مورد نیاز را آماده کنند و با طی‌ کردن فاصله ۱۶۰مایلی به منطقه برس..

ادامه مطلب