خصوصی قانون اشتغال بیکاری اخبار اجتماعی

خصوصی: قانون اشتغال بیکاری اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی به اپوزيسيون برانداز نبايد اهميت داد / عباس عبدي

عباس عبدي، فعال سياسي اصلاح طلب اعتقاد است كه «جريان اصلاحات نبايد خيلي كاري به كار اين اپوزيسيون برانداز داشته باشد. آنها در شرايط كنوني خيلي اهميتي ندارند.» ا

به اپوزيسيون برانداز نبايد اهميت داد / عباس عبدي

عباس عبدي: به اپوزيسيون برانداز نبايد اهميت داد

عبارات مهم : اصلاح طلب

عباس عبدي، فعال سياسي اصلاح طلب اعتقاد است كه «جريان اصلاحات نبايد خيلي كاري به كار اين اپوزيسيون برانداز داشته باشد. آنها در شرايط كنوني خيلي اهميتي ندارند.» او چنين استدلال مي كند كه اگر اين اپوزيسيون برانداز مهم بود، سعي نمي كرد با همين كارهاي فيك و توييتر بازي اصلاحات را تخريب كند. او همچنين به شعار «اصلاح طلب، اصولگرا ديگه تمومه ماجرا» اشاره كرده و اين پرسش را مطرح مي كند كه «خب فرضا تمومه ماجرا؛ شما چه چيزي براي گفتن داريد؟»

به اپوزيسيون برانداز نبايد اهميت داد / عباس عبدي

چرا نيروهاي اپوزيسيون برانداز به ويژه در توييتر حمله عليه اصلاح طلبان را در دستور كار خود دارند؟

اپوزيسيون برانداز به اين دليل حمله به اصلاح طلبان به ويژه در توييتر را در دستور كار خود قرار داده اند كه تصور مي كنند، اصلاح طلبان مي توانند در مردم اميد به اصلاحات و اصلاح را زنده نگه دارند. بهترين راهي كه اپوزيسيون خارج از كشور پيش پاي خود مي بيند اين است كه اين اميد را از بين ببرد و با از بين رفتن اميد تمام نيروها متوجه براندازان خواهند شد. دليل ديگر اين است كه آنها از كل سيستم عبور كرده اند و امكان بقايي براي آن تصور نمي كنند.

فكر مي كنند به دليل فشار خارجي يا انواع ديگر فشارها مي توانند به نشانه ارزش برسند. تنها مانع پيش روي خود را بخش قابل توجهي از اصلاح طلبان مي بينند كه با وجود نقدهاي جدي به نظام ولی موافق اين نوع رفتارهاي براندازان نيستند. آنها اصلاح طلبان را خطرناك مي دانند. براي رسيدن به اهداف خود تصور مي كنند كه بايد اين مانع را بيش از پيش از بين ببرند و بي اعتبار كنند. در مجموع فكر نمي كنم كه در اين نشانه خيلي موفق شوند. مگر اينكه اصلاح طلبان نتوانند جايگاهي كه براي خودشان تعريف كرده اند، به صورت درستي بازتوليد كرده و پيش ببرند.

عباس عبدي، فعال سياسي اصلاح طلب اعتقاد است كه «جريان اصلاحات نبايد خيلي كاري به كار اين اپوزيسيون برانداز داشته باشد. آنها در شرايط كنوني خيلي اهميتي ندارند.» ا

چرا اين حمله ها بيشتر در توييتر صورت مي گيرد؟

توييتر جايي نيست كه خيلي نياز به استدلال باشد. با ١٤٠ كاراكتر كه كسي نمي تواند استدلال كند. يك چيزي مي گويد و اگر هم بپرسند كه آیا توضيح نمي دهي، پاسخ مي دهد كه جايي براي پاسخ دادن نيست. خيلي از افراد در توييتر فيك هستند. خيلي به آنها نبايد اهميت داد. جريان اصلاحات نبايد خيلي كاري به كار اين اپوزيسيون برانداز داشته باشد. آنها خيلي اهميتي در شرايط كنوني ندارند. اگر اصلاح طلبان خط مشي روشني براي برون رفت از بحران داشته باشند، اين جريانات هيچ اهميتي ندارند. اگر مهم بودند، سعي نمي كردند با همين كارهاي فيك و توييتر بازي اصلاحات را تخريب كنند. شعار «اصلاح طلب، اصولگرا ديگه تمومه ماجرا» نيز به خودي خود خيلي مهم نيست بلكه فراگيري و پذيرش آن در جامعه بايد بررسي بشود. اين شعار كاملا سلبي است و خب فرضا تمومه ماجرا؛ شما چه چيزي براي گفتن داريد؟ نبايد قضيه را از طريق شعار جدي گرفت. بلكه بايد به پرسشها اساسي تري پرداخت كه مسائلي جدي است و زمينه هاي اين شعارها را تشكيل مي دهد. امروز يك شعار داده مي شود و فردا هم شعار ديگري. در جريان حوادث سال ٨٨ هم تعداد زيادي شعار به گونه هاي مختلفي داده شد كه متاسفانه آن وقت خيلي جدي گرفته شد و بعدا هم به سرعت فراموش شد. اصلاح طلبان نبايد خود را خيلي دربند اين شعارها بكنند. بايد براي خود خط مشي روشن داشته باشند و پرسشها كشور و راه هاي برون رفت آن را نيز بگويند.

اعتماد

واژه های کلیدی: اصلاح طلب | اصلاح طلبان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs