خصوصی قانون اشتغال بیکاری اخبار اجتماعی

خصوصی: قانون اشتغال بیکاری اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی تکذیب بیانات بقایی و تعقیب قضایی مجدد او / دادستان تهران

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران ضمن تکذیب بیانات اخیر حمید بقایی گفت که با توجه به بیانات شب گذشته (۴/ ۵/ ۹۶)‌ حمید بقایی، نامبرده را با اتهامات تازه مجدداً ت

تکذیب بیانات بقایی و تعقیب قضایی مجدد او / دادستان تهران

دادستان تهران: تکذیب بیانات بقایی و تعقیب قضایی مجدد او

عبارات مهم : ایران

دادستان تهران:

تکذیب بیانات بقایی و تعقیب قضایی مجدد او/ پیگیری سریع به پرونده قتل طفل هشت ماهه

تکذیب بیانات بقایی و تعقیب قضایی مجدد او / دادستان تهران

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران ضمن تکذیب بیانات اخیر حمید بقایی گفت که با توجه به بیانات شب گذشته (۴/ ۵/ ۹۶) حمید بقایی، نامبرده را با اتهامات تازه مجدداً تحت تعقیب قضایی قرار داده و پرونده قبلی وی به زودی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال خواهد شد.

به گزارش ایسنا، جعفری دولت آبادی ضمن تکذیب بیانات حمید بقایی در مورد اوضاع بعضی زندانیان و سایر موارد ادعا شده است گفت: با توجه به ادعاهای بقایی در مورد اوضاع یک زندانی ظرف روز جاری گزارشی از پرونده متهم از دادسرای ناحیه ۳۷ پایتخت کشور عزیزمان ایران اخذ و دادیار ناظر زندان دادسرا روز پنجشنبه با زندانی ملاقات کرد که نشان می دهد کارها دادسرا در مورد زندانی از جمله صدور قرار تأمین طبق مقررات صدورگرفته و به علاوه حسب گزارش مدیر زندان و دادیار ناظر زندان، زندانی در ایام بازداشت از امکان ملاقات، خدمات پزشکی و تماس های تلفنی متعدد با خانواده اش برخوردار بوده است.

به علاوه، آقای قاسم زاده بازپرس پرونده بیانات آقای بقایی در مورد آقای حسین فریدون را تکذیب کرد و ادعاهای مطروحه در مورد انفرادی بودن حمید بقایی در بند ۲۰۹ با توجه به نامه وزارت اطلاعات به دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران کذب است و دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران بر همین مبنا، با توجه به بیانات شب گذشته (۴/ ۵/ ۹۶) حمید بقایی، نامبرده را با تهامات تازه مجدداً تحت تعقیب قضایی قرار داده و پرونده قبلی وی به زودی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال خواهد شد.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران ضمن تکذیب بیانات اخیر حمید بقایی گفت که با توجه به بیانات شب گذشته (۴/ ۵/ ۹۶)‌ حمید بقایی، نامبرده را با اتهامات تازه مجدداً ت

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به قتل طفل هشت ماهه در پاکدشت به وسیله یکی از متهمان سابقه دار اعلام کرد به پرونده این متهم از طریق درخواست احاله در پایتخت کشور عزیزمان ایران پیگیری خواهد شد و به سرپرست دادسرای جنایی تاکید شده است است در اتخاذ تصمیم و ارسال پرونده به دادگاه تسریع شود و به این پرونده خارج از نوبت در دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران پیگیری می شود.

وی توجه به دو توصیه مشمول بر سرعت در کشف و دقت در پیگیری را در پرونده های قتل عمد مهم خواند و در خصوص نظارت بر زندانیان متهم یا محکوم به قصاص اظهار داشت: دادستان های شهرستان ها و روسای دادگاه های بخش نسبت به متهمان و محکومان زندانی بابت ارتکاب قتل عمد، توجه خاص ای معطوف نمایند و نظارت مورد نیاز را اعمال کنند.

جعفری دولت آبادی به ضرورت تربیت بازپرسان مجرب جهت پیگیری به پرونده های قتل عمد اشاره کرده و اظهار داشت: به خاص در شهرستان ها توجه مورد نیاز به این عنوان اعمال شود.

تکذیب بیانات بقایی و تعقیب قضایی مجدد او / دادستان تهران

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به ضرورت تعامل زیاد دادسراها و محاکم کیفری یک و دیوان عالی کشور اشاره نموده و اظهار داشت: توسعه زیاد روابط این مراجع قضایی، زیاد کردن کیفیت در رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن را موجب خواهد شد.

وی هم چنین به ضرورت اعمال نظارت دادستان ها و روسای دادگاه های بخش بر اجرای احکام قصاص پرونده های قضایی اشاره کرده و افزود: اخبار راجع به قتل های مهم ارتکابی در حوزه های قضایی به استان پایتخت کشور عزیزمان ایران بازتاب یابد.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران ضمن تکذیب بیانات اخیر حمید بقایی گفت که با توجه به بیانات شب گذشته (۴/ ۵/ ۹۶)‌ حمید بقایی، نامبرده را با اتهامات تازه مجدداً ت

جعفری دولت آبادی به ضرورت توجه خاص به هر یک از پرونده های مطروحه بابت قتل عمد تا حد امکان جهت ایجاد رویه های واحد اشاره کرده و اظهار داشت: با توجه به صدور بعضی آرای معارض در مباحث واحد، بازتاب رویه های محاکم کیفری یک می تواند موجبات طرح عنوان در هیات عمومی دیوان عالی کشور و صدور رای وحدت رویه را تسریع بخشد.

وی با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه های متشکل از بازپرسان قتل عمد پایتخت کشور عزیزمان ایران و دیگر شهرستان های استان تهران، به مدیریت دکتر جهانی معاون دادسرای تهران، آثار مترتب بر این اقدام را در روند پیگیری به پرونده های قتل عمد بافایده و موثر دانست.

تکذیب بیانات بقایی و تعقیب قضایی مجدد او / دادستان تهران

واژه های کلیدی: ایران | پرونده | حمید بقایی | پرونده قتل | مراجع قضایی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs