خصوصی قانون اشتغال بیکاری اخبار اجتماعی

خصوصی: قانون اشتغال بیکاری اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی دستگیری «سعید مرتضوی» را تایید نمی‌کنم / وزیر دادگستری

وزیر دادگستری در تصویر العمل به اخباری مبنی بر دستگیری مرتضوی در شهرری، گفت: این خبر را تایید نمی‌کنم. 

دستگیری «سعید مرتضوی» را تایید نمی‌کنم / وزیر دادگستری

وزیر دادگستری : دستگیری «سعید مرتضوی» را تایید نمی کنم

عبارات مهم : اخبار

وزیر دادگستری در تصویر العمل به اخباری مبنی بر دستگیری مرتضوی در شهرری، گفت: این خبر را تایید نمی کنم.

علیرضا آوایی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: طبق خبری که به من دادند دستگیری مرتضوی در شهرری تایید نشده است و من این عنوان را تایید نمی کنم.

واژه های کلیدی: اخبار | دستگیری | سعید مرتضوی | وزیر دادگستری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs