خصوصی قانون اشتغال بیکاری اخبار اجتماعی

خصوصی: قانون اشتغال بیکاری اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی به دنبال زیاد کردن سن ازدواج از ۱۳به ۱۵ سال هستیم / طیبه سیاوشی

طیبه سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، راجع به آمار‌های طلاق مربوط به ازدواج کودکان و آسیب‌های آن گفت: در سال ۹۵ آماری که از طلاق کودکان منتشر شد، د

به دنبال زیاد کردن سن ازدواج از ۱۳به ۱۵ سال هستیم / طیبه سیاوشی

طیبه سیاوشی: به دنبال زیاد کردن سن ازدواج از ۱۳به ۱۵ سال هستیم

عبارات مهم : قانون

طیبه سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، راجع به آمار های طلاق مربوط به ازدواج کودکان و آسیب های آن گفت: در سال ۹۵ آماری که از طلاق کودکان منتشر شد، دو هزار مورد طلاق بود؛ یعنی ما دو هزار دختربچه مطلقه در جامعه داریم که تمامی طلاق ها، هزینه ای بر دوش خانواده ها، جامعه و از همه مهم تر، نظام جمهوری اسلامی است.

به گزارش ایلنا، ازدواج کودکان در سنین بسیار پایین، با مردان ۴۰-۵۰ ساله و فواصل سنی بسیار زیاد، آسیب های روانی را بر کودک وارد می کند و بر این اساس، کودک، در مرز میان کودکی و همسری می ماند. از طرفی، ازدواج زودهنگام کودکان در سنین بسیار کم، با پرسشها حاد زنانگی و بارداری همراه هست. جثه کوچک، ناتوان و در مواردی نا آماده، می تواند کودک را در پرسشها زناشویی و بارداری با پرسشها جدی رو به رو کند و یا به فوت او منجر شود.

به دنبال زیاد کردن سن ازدواج از ۱۳به ۱۵ سال هستیم / طیبه سیاوشی

آسیب جدی دیگر، در ازدواج کودکان و خصوصاً دختران در سنین پایین، این است که کودک در سن رشد، فعالیت و کسب مهارت های دوران کودکی، بی مقدمه و بدون آموزش درست به یک نقش بزرگ در زندگی وارد می شود و فشار ها و انتظارات اجتماعی وارده بر او منجر به پرخاشگری، واکنش‌ها های پرخطر خودکشی و افسردگی می گردد.

مطابق قانون، سن ازدواج دختران در ایران، ۱۳ سال است و متأسفانه، به علت وجود بعضی تبصره ها در این قوانین، مواردی از ازدواج در سن ۹ سالگی نیز وجود دارد.

طیبه سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، راجع به آمار‌های طلاق مربوط به ازدواج کودکان و آسیب‌های آن گفت: در سال ۹۵ آماری که از طلاق کودکان منتشر شد، د

برخی از این ازدواج ها به علت فقر خانواده و یا اعتیاد پدر صورت می گیرد و متأسفانه، در مناطق مرزی و محروم زیاد دیده می شود. در حقیقت کودکان قربانی اوضاع نا به سامان مالی خانواده ها و یا اعتیاد اعضای خانواده، خصوصاً پدر می شوند که گاهی در برابر دریافت مبالغی از پول جهت تأمین زندگی، دختران کوچک خود را مجبور به ازدواج با مردانی در سنین بسیار اوج می کنند.

آموزش نادرست، آگاهی اندک، سطح فرهنگی پایین، فشارهای مالی و فقر و … همگی خود عاملی بر ایجاد پدیده کودک _ همسری هستند.

ثبت ازدواج های کودکان در سنین بسیاری پایین، در دفاتر ثبت، از موضوعاتی است که باید به آن توجه شود. ثبت بعضی از این ازدواج ها، ضعف نظارت بر دفاتر ثبت ازدواج را نشان می دهد.

به دنبال زیاد کردن سن ازدواج از ۱۳به ۱۵ سال هستیم / طیبه سیاوشی

نیاز به اصلاح قانون ازدواج، با توجه به این موارد، بیش ازپیش احساس می شود و نمایندگان مجلس را با چالشی بزرگ در رابطه با ازدواج کودکان روبه رو کرده است.

طیبه سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در گفت وگو با رویداد۲۴، در خصوص زیاد کردن سن ازدواج کودکان و پیشرفت هایی که در اصلاح این قانون صورت گرفته هست، گفت: ما این مسئله را در فراکسیون زنان مجلس و کمیته زنان، خانواده و ورزش کمیسیون فرهنگی پیگیری و بررسی می کنیم ولی نیازمند مستندات دقیق و قابل ارجاع پزشکی، جامعه شناسی و روانشناسی هستیم.

طیبه سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، راجع به آمار‌های طلاق مربوط به ازدواج کودکان و آسیب‌های آن گفت: در سال ۹۵ آماری که از طلاق کودکان منتشر شد، د

او ادامه داد: این طرح هم مخالفان زیادی دارد و هم موافقان زیادی را دارا هست. ما نیاز به مستندات حقوقی داریم. از طرفی سخت ترین مستنداتی که نیازمند آن هستیم، فقهی است که در حال فراهم کردن آن هستیم. در این راستا هم کمک هایی را از مرکز تحقیقات اسلامی قم گرفتیم. زمانی که این مستندات جمع آوری شوند، می توانیم آن را به شکل یک اصلاحیه ابلاغ کنیم.

سیاوشی در تشریح موارد مخالفت با این اصلاحیه، بیان کرد: مواردی که در مخالفت با این طرح ها مطرح می شوند، بخشی از آن ها، استثنائات را مطرح می کنند و بخشی موارد شرعی را در نظر می گیرند. مورد شرعی که بیان می شود این است که یک قاعده و یک برداشت فقهی دراین باره وجود دارد که دختران در ۹ سالگی به بلوغ می رسند؛ ولی این مسئله وجود دارد که دختران از لحاظ جسمی هنوز بلوغ را تجربه نکرده اند و یا بحث اجازه خانواده ها مطرح می شود که زمانی که اذن را دریافت کردند، دختر ۹ ساله ازدواج می کند.

به دنبال زیاد کردن سن ازدواج از ۱۳به ۱۵ سال هستیم / طیبه سیاوشی

او اضافه کرد: باید این را در نظر بگیریم که یک خانواده، به کودک ۹ ساله اش اجازه ازدواج نمی دهد به این علت که قطعاً نمی خواهد این کودک از تناوب آموزش‎پذیری و فرهنگ‎پذیری از بین بردن شود. اذن به ازدواج این کودکان، اغلب از سوی خانواده فقیر، یا معتاد داده می شود که درواقع این رضایت به ازدواج نیز، در جهت کسب مزایای مالی است که کودک به وسیله ای جهت تأمین این احتیاجات تبدیل می شود. بعضی دیگر از خانواده ها نیز، به علت پرسشها عشیره ای که جهت آن ها در اولویت است و این فرهنگ را با مهاجرت خود به شهرها وارد می کنند، اجازه ازدواج در سنین کودکی را صادر می کنند.

او همچنین با توجه به نظر مثبت آیت الله مکارم شیرازی در زیاد کردن سن ازدواج گفت: آیت الله مکارم شیرازی، فتوایی را در این رابطه اعلام کردند که در آن مطرح شد، آن ۹ سالی را که جهت سن بلوغ مطرح می کنند، بلوغ جسمی است و نه بلوغ عقلی.

سیاوشی ادامه داد: کودک ۹ ساله ای که ازدواج می کند، توانایی انجام چه کار قانونی را دارد؟ ما در این راستا، نیازمند فتاوای بیشتری از سمت علما هستیم.

این نماینده مجلس، در پاسخ به این سؤال که آیا مراجع دیگری در این رابطه اظهارنظری کرده اند یا خیر بیان داشت: هنوز به دنبال این بخش نرفتیم ولی از اقداماتی است که در آینده جهت اصلاح این قانون انجام خواهیم داد.

سیاوشی راجع به آمار های طلاق مربوط به ازدواج کودکان و آسیب های آن گفت: در سال ۹۵ آماری که از طلاق کودکان منتشر شد، دو هزار مورد طلاق بود؛ یعنی ما دو هزار دختربچه مطلقه در جامعه داریم که تمامی طلاق ها، هزینه ای بر دوش خانواده ها، جامعه و از همه مهم تر، نظام جمهوری اسلامی هست. این آمار، پرسشها بیشتری را بر جامعه وارد می کند. البته ما این قصد را نداریم که بگوییم تمامی پرسشها موجود، با زیاد کردن سن ازدواج برطرف می شود، ولی اگر بتوانیم قانون را از سن ۱۳ سال جهت ازدواج، به ۱۵ سال زیاد کردن دهیم، بخش قابل توجهی از پرسشها مرتفع می شود.

او افزود: البته همه جا مرسوم است که سن زیر ۱۸ سال را کودک می دانند، ولی ما در قوانین داخلی این را نپذیرفته ایم.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس راجع به پرسشها ناشی از این ازدواج ها گفت: متأسفانه این کودکان فقط عقد شرعی می شوند و هیچ آمادگی معنوی راجع به ازدواج و ورود به زندگی یکسان ندارند. در این ازدواج ها، اگر ازدواج دختر با تبعه غیر ایرانی باشد، پرسشها عدیده دیگری را هم به وجود می آورد؛ ولی صدماتی که به دختران، درزمینهٔ بارداری، سقط جنین و دیگر پرسشها وارد می شود، بسیار زیاد است.

او ضمن انتقاد از نظارت بر عملکرد دفاتر ثبت ازدواج گفت: دستگاه های دولتی، در این رابطه می گویند که امکان ندارد این ثبت ها اتفاق بیفتند و اگر موردی است گزارش دهید؛ ولی مسئله اینجا است که ما نمی دانیم که پیگیری این موارد به چه صورتی است و به چه شکلی نظارت بر آن ها صورت می گیرد. ما مرحله به مرحله که در این روند جلو می رویم، با پرسشها بیشتری هم برخورد می کنیم.

سیاوشی، در خاتمه، ضمن بیان اینکه نمی توان وقت دقیقی را جهت تصویب و به نتیجه رساندن این طرح اعلام کرد گفت: ما دائماً پیگیر این مسئله هستیم. در رابطه با تابعیت های حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی، شخصاً پیگیری زیادی کرده ام و می کنم؛ ولی لایحه حمایت از کودکان هنوز به تصویب نرسیده و از سوی دستگاه های دولتی، مقاومت می شود. جلسات کارشناسی بسیاری را برگزار کردیم ولی وقت دقیقی را جهت تصویب این طرح نمی توان اعلام کرد.

واژه های کلیدی: قانون | دختران | ازدواج | دختران | قانونی | کودکان | خانواده | خانواده

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs